Jan Veldman: Wilders, vergeleken met

Laten we hem dan vergelijken met een geweldpleger. Een geweldpleger heeft een fysiek, een psychologisch en een sociaal voordeel. Het fysieke voordeel is dat hij de altijd eerste klap uitdeelt en hoe harder de klap, hoe beter. Het psychologische voordeel is dat hij niemand verantwoording schuldig is. Uiteraard zullen zijn tegenstanders om het hardst roepen dat hij hun wél verantwoording schuldig is, maar dat laat hem koud. Zolang het hem koud laat, hebben zijn tegenstanders het nakijken en staan te kijk als machteloze moraalridders. Het sociale voordeel is dat veel mensen, om allerlei redenen, óók wel eens de eerste klap uit willen delen en óók niemand verantwoording schuldig willen zijn. Hij krijgt volgelingen die hem idealiseren, denken dat hij hen de goede weg wijst, omdat hij het weet, omdat hij nooit twijfelt. Zo wordt de geweldpleger een factor van betekenis. Iemand die respect opeist zonder iemand te hoeven respecteren. Iemand die bij zijn tegenstanders minachting oproept, maar die minachting -dat voelt iedereen- in feite een vermomde huiver is.Het nadeel van de geweldpleger is dat hij een eenling is en sterfelijk.