Geen Nachtmerrie

Een tijd lang heb ik wakker van gelegen. Dan droomde ik dat er niemand kwam, op onze Lange Nacht van Kort Vreemd Proza. Twee barvrijwilligers hadden enthousiast kopjes klaargezet, de thee in de pot, de koffie in de kan, het bier koud en de sapjes geschud. Ik droeg die hele lange nacht het hele programma aan mezelf voor en aan die twee barmensen die meewarig vriendelijk naar me keken.

Maar die angsten zijn voorbij! Want nu is zeker dat er op 22 juni minstens 50 personen zullen zijn in de molen! Om te beginnen natuurlijk al vijftien voorlezers, vijftien muzikanten, één verteltheater en een hele zwik vrijwilligers. En de eerste kaartjes zijn verkocht en de reserveringen liggen klaar!

Ook zeker zijn van een plekje in de molen? Mail naar vorlesebuhne@gmail.com en reserveer je kaarten! (we mogen max. 150 personen toelaten in de molen. Tis maar dat je t weet...)