De Vorlesebühne

De Vorlesebühne is een collectief van schrijvers en performers. De Vorlesebühne bestaat sinds juni 2008, onder artistieke leiding van Bernhard Christiansen.

De Vorlesebühne kiest voor kort vreemd proza. Dat wil zeggen: geen felrealistische literaire beschrijvingen van het dagelijkse leven maar wel absurdisme in al zijn richtingen en uithoeken. Van ontroerend en literair tot het absurdisme van de betere stand-up-comedian.

De Vorlesebühne beslaat meer dan het achter elkaar voorlezen van teksten. Voor elke nieuwe maandelijkse voorstelling, altijd rondom een zelfgekozen thema, wordt een selectie en volgorde gemaakt van de teksten die aangeleverd zijn door de schrijvers. Zo ontstaat een boeiende compositie waarin teksten op elkaar lijken aan te sluiten en op elkaar reageren. Ook de muzikant vormt een onderdeel van de compositie.

De schrijvers van de Vorlesebühne maken ook samen teksten, lezen gezamelijk geschreven dialogen of briefwisselingen voor, bedenken theatrale vormen: maken kortom gebruik van elkaar. Het werk van de individuele schrijver krijgt de ruimte maar de kwaliteit van het geheel staat voorop. Alle schrijvers zijn dan ook gedurende de hele voorstelling op het podium aanwezig.

De Vorlesebühne biedt tijdens de reguliere maandelijkse editie een open podium. Mensen kunnen zich van te voren aanmelden bij Bernhard Christiansen (info@bernhardchristiansen.nl) om op de avond maximaal 3 minuten zelf geschreven kort proza te laten horen. De Vorlesebühne ziet het open podium tevens als mogelijkheid om ook nieuwe talenten voor de Vorlesebühne te ontdekken.

De Vorlesebühne speelt (in de regel) iedere derde zaterdag van de maand een nieuwe voorstelling in Houtzaagmolen ‘De Ster.’ Molenpark 3, Utrecht.

Daarnaast is de Vorlesebühne te boeken voor voorstellingen in het land.
De voorstelling vereist geen ingewikkelde technische snufjes. We kunnen zowel in theaters als op festivals, in keurige bibliotheken of op heel vreemde locaties optreden.